Haraszti Mihály netes tudásközpontja

Itt megtudhatod, hogyan kell sikeres vállalkozást építeni

Tanácsadás

 

Láttál már olyan vállalkozót, aki profi módon értett az üzleti élet minden területéhez?

Tünetek vagy okok?

Egyszer az egyik ügyfelem üzlettársa kibukott, és átkozódva kezdte szidni az ügyvezetői teendőket is ellátó társát. A szöveg hosszú volt, a lényeg rövid: az ügyvezetőnek halvány fogalma sincs a valós történésekről, a cég igazi helyzetéről, problémáiról.

Igaza lett.

Miután volt kire, mire hivatkoznom, a munkatársak is megnyíltak, és kiderült, hogy ugyan a tüneteket valóban jól írta le az ügyvezető, a valós okok egészen máshol voltak.

A külső szem ereje

Azóta komolyabb megbízást csak akkor fogadok el, ha egy átvilágítással kezdhetek. Nem azért, mert azt hiszem, okosabb vagyok, mint ők, egyáltalán nem. Ők élnek a vállalkozásban, ők ismernek, tudnak (majdnem) mindent.

Nekem ellenben nincs csőlátásom. Én olyat is látok, amit ők azért nem, mert állandóan a szemük előtt van. Ők is tudják, hogy gyengék a vállalkozás alapjai, de ők azok is, akik azt mondják: persze, megcsináljuk, csak most más sürgős dolgunk van.

A fontos márpedig nem egyenlő a sürgőssel.

Ugyan miért szégyellné?

Sok vállalkozó amiatt vergődik problémáival, mert úgy gondolja, hogy egy külső szakember igénybe vétele őt negatívan minősíti, és ezzel sérül tekintélye munkatársai előtt, sőt, önképe is csorbul.

Ahogy más területeken is, itt is érvényes a mondás, hogy egy vállalkozás elsődleges korlátait tulajdonosának korlátai jelentik. Az ő tudása, szemlélete határozza meg a vállalkozás sikeresélyeit, emiatt fordul elő, hogy egy vállalkozás már akkor elveszítette a csatát, mielőtt az egyáltalán elkezdődött volna.

Ez egy nagyon szomorú következményekkel járó tévedés, és ráadásul teljesen felesleges veszteségekhez vezető tévedés. Ugyan ki látott már olyan embert, aki kiváló a szakmájában, és emellett még több szakma professzionális tudásával is rendelkezik? Márpedig senki nem vitathatja, hogy a termelésszervezés, a szállítmányozás, a nemzetközi kereskedelem, a logisztika, a marketing, az értékesítés, a pénzügyek, a jog stb. nem önálló szakterületek! Ezt csak azok az ostoba emberek állíthatják, akik szerint a vállalkozás nem szakma, hanem állapot, és mindössze döntés kérdése, hogy egy szakember vállalkozónak álljon, és ott sikereket érjen el.

A piac azonnal büntet

Az üzleti élet, a piac pedig kegyetlen, és nem csak ítél, hanem azonnal végre is hajtja az ítéletet, fellebbezési lehetőség nélkül. Büntetlenül senki, soha nem hagyhatja figyelmen kívül a piac törvényszerűségeit, és ugyan állandóan adott az újrakezdés lehetősége, az elbukott százezreket, milliókat soha nem kapja vissza senki.

Senkit nem az minősít, hogy mit nem tud, hanem az, ahogyan az ilyen helyzeteket kezeli. Senki nem érthet mindenhez, és ha konyít is valamit az egyes területekhez, igen sokszor biztosra kell mennie, és ilyenkor elkerülhetetlen külső szakemberhez fordulnia.

Ne félj tőle, hanem kezdj bele!

Tanácsadói praxisomban, az üzleti rendezvényeken, konferenciákon, számos olyan vállalkozóval találkozom, akik egy idő után elismerik, hogy nem saját jószántukból keresik boldogulásukat az üzleti életben, és óriási gondot jelent nekik, hogy olyan dolgokkal kell foglalkozniuk, amiket ösztönösen elkerülnének.

A sorshelyzeteken - bármennyire sajnálatosak - azonban nincs értelme sajnálkozni, a leghatásosabb ellenszer ilyenkor, ha az érintett nagy levegőt vesz, és "úgyis én fogok győzni" felkiáltással belevág.

Óriási tévedés azt hinni, hogy a sok évtizede piacgazdasággal rendelkező országokban alapvetően más a helyzet. Ott is ezrével vannak vállalkozók, akik jobb híján fogtak vállalkozásba. Az ő előnyük "mindössze" annyi, hogy ott az oktatás már kisgyerek kortól kezdve arra tanítja a gyerekeket, hogy elsősorban ők felelősek sorsukért, míg nálunk a paternalista államfelfogás még várhatóan évtizedekre meghatározza az emberek gondolkodását.

A lényeg ebből az, hogy SEHOL sem csak jó üzleti érzékkel rendelkező, az önállóság utáni vágytól hajtott emberek vállalkoznak, hanem olyanok, akik legalább annyira megtanulták az egyes szakterületek ismereteit, hogy képesek egyenrangúan tárgyalni a szakemberekkel, nem lehet őket üres, de jól hangzó szólamokkal bevinni az erdőbe, képesek kiadni, és számonkérni feladatokat, és képesek átlátni komplex projekteket. Ez pedig mind megtanulható.

Szemlélet, időhiány, és társai

Még ott is, ahol önazonossági problémákkal nem küzdő emberek irányítják az adott vállalkozást, állandóan beleütközöm a megfelelő cégalapok hiányába. Ennek számos okat van. A fő ok a szemléleti problémákban keresendő. Legtöbbször az időhiányra, és az azonnali bevételek kényszerére hivatkozva tologatják maguk előtt a cégek a stratégia és az üzleti modell kidolgozását. Ezek hiánya pedig számos olyan tünetet produkál, amit nem lehet tüneti kezeléssel elmulasztani, és egy idő után rendkívül komoly gondokat okozhat. (Ezzel a témával foglalkozik a "Miért nincs a cégeknek stratégiája?" című előadás.

Csak pontos helyzetkép alapján lehet eredményt elérni

Egyedi esetektől eltekintve mindig a vállalkozás "leltározásával" kezdek, enélkül nem képzelhető el komoly eredmény. Ha megállapodtunk az első találkozóban, küldök egy kérdőívet, amit az ügyfél kitölt, és amiből fel tudok készülni a vállalkozásból, így a drága konzultációs időt nem kell az alapvető ismeretek megszerzésére, az ismerkedésre elpocsékolni. Az aktuális gondokat is később szeretem kezelni, hiszen túl gyakran fordul ugyanis elő, hogy a megbízó által orvosolni kívánt probléma csak tünet, aminek az oka teljesen máshol keresendő. Ennek homályban maradása esetén persze hatástalan a munka, és a probléma meg sem szűnik, vagy rövid időn belül újratermelődik.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy hasznosabb, ha először számbavesszük, hogy mik azok a teendők, melyeket már elvégeztek, és milyen feladatokat kell még elvégezni. Az ügyfél ebből a feladatlistából szabadon eldöntheti, hogy mit tud és szeretne egyedül elvégezni, és hol igényel közreműködést, segítséget.

A segítségnek is több formája lehetséges. Van, amikor csak azt mondom el, mit, miért, és hogyan szükséges csinálni, és az ügyfél egyedül végzi el a feladatot. Ha akarja megmutatja az eredményt, ha akarja, nem. Van, amikor teljes programban állapodunk meg, amelynek során végigmegyünk az összes feladaton, és ha kell együtt végezzük el őket.

Mindent az ügyfél dönt el, hiszen ez az ő vállalkozása, és miután a kockázat az övé, a döntés joga is őt illeti. Én csak javaslatokat teszek, alternatívákat vázolok fel, és próbálom megítélni, melyik döntésnek mik lehetnek a következményei.

Kicsit drága, de megéri, mert olcsó

Ezzel a mondattal szoktam válaszolni, ha valaki a munkadíjamon húzza a száját. A megítélés ugyanis attól függ, a megbízó minek tekinti vállalkozása fejlesztésének kiadásait: ha költségnek, akkor valóban drága. Ha befektetésnek, akkor ellenben rendkívül kedvező. Ez olyan fontos téma, hogy ugyan a főoldalon már érintettem, itt is igyekszem hangsúlyozni.

A befektetéseknél az olyan kifejezések, mint "drága", "sok" értelmezhetetlenek. Az egyetlen jogos kérdés ilyenkor, hogy "mennyit hoz?" Ha sokat, a világ minden kincsét oda kell hordani. Ha keveset, bele se szabad kezdeni, akármilyen keveset is kell fizetni érte.

A tapasztalt vállalkozók már megtanulták, hogy a saját tudásukba és a marketingbe ölt összegek mindig befektetésnek számítanak.

Amúgy meg a nagyobb munkák esetén mindig igyekszem azt tanácsolni, hogy hallgassák meg a témába vágó előadásaimat. Annyiszor hallgatják meg, ahányszor akarják, akkor, amikor akarják, vagy tudják, az hallgatja meg, akire tartozik, akárhány személyről is van szó. Ha ezután megpróbálják mintegy "lefordítani" a hallottakat saját vállalkozásukra, sokkal hatékonyabban és főleg eredményesebben tudunk haladni, hiszen addigra a fogalmakkal, az összefüggésekkel sokkal kevesebbet szükséges foglalkoznunk, és a téma konkrét, az adott vállalkozásra érvényes vonatkozásairól beszélhetünk.

A partnerek ilyenkor már sokkal felkészültebbek, tudják, mit kérdezzenek és miért.

Persze csinálhatják egyedül is. Azt is lehet, hogy van egy induló konzultáció és ők végzik el, amit kell, és csak az eredményt beszéljük meg.

Vagy azt sem.

A döntés mindíg a megbízóé.

vissza a főoldalra